Kategorie
Producenci

Search

Promotion
Sale out

Newsletter
Subscribe
Unsubscribe

Zobacz także:Wyprzedaż:Losowe zdjęcie:

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Intelli Korea
CADian Professional

1. Niezrównana kompatybilność z Autodesk AutoCAD
Rodzimy format plików programu CADian to .DWG, zapobiega to zatem utracie lub konwersji danych podczas otwierania już istniejących plików Autodesk AutoCAD (R11 do R2002). CADian zapewnia także wysoki stopień kompatybilności z systemem poleceń AutoCAD, jak również AutoLISP oraz ADS. Oznacza to, że możesz rozpocząć pracę natychmiast, korzystając z plików, poleceń oraz aplikacji AutoCAD.

2. Wyjątkowa produktywność
CADian jest zintegrowany z Microsoft Windows. Posiada wiele innych unikalnych produktywnych cech, między innymi możliwość otwierania wielu rysunków w tym samym czasie. Drawing Explorer pozwala na dokonanie przeglądu i wymianę zawartości rysunków za pomocą tak łatwej opcji, jaką jest funkcja „przeciągnij i upuść”. Interfejs oraz paski narzędzi programu CADian dostosowane są do wymagań użytkownika. Aby ropocząć pracę w programie CADian nie potrzeba tworzyć żadnego dodatkowego programowania. Dzięki integracji z ActiveX, możesz wstawić rysunki wykonane w programie CADian (lub tylko ich części) do pliku aplikacji Microsoft Office lub schematu Visio 2000 Technical Edition.

3. Dostępność
To pierwsza tego typu możliwość zakupu po cenach rynkowych programu CAD do produkcji przemysłowej, który jest kompatybilny z formatem plików .DWG oraz innymi aplikacjami AutoCAD. Inne tanie i bogate w produktywne cechy programy CAD próbowały stworzyć własne standardy, przeciwne do już istniejących standardów .DWG. Niska cena programu CADian czyni go dostępnym dla każdego, kto tworzy i korzysta z plików .DWG.

Wsparcie dla linii poleceń AutoCAD
Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pasek narzędziowy, wybierając następnie [command bar] ze skróconego menu lub naciskając na klawisz klawiatury [F3], pojawi się linia poleceń jak w AutoCAD. Co więcej, użytkownicy mogą korzystać z poleceń programu AutoCAD, oraz tysiąca innych, kodowanych w takich programach jak AutoLISP, ADS oraz VBA.

Cyfrowe wspomaganie digitizerów
Wiele wydziałów rysowniczych ustanowiło pewne standardy, korzystając z digitizerów podczas tworzenia projektów CAD. CADian obsługuje również digitizery w tym tablety digitizerów, a także wykorzystuje tablety do wprowadzania poleceń wejściowych.

Obsługuje rodzime pliki .DWG
Podobnie jak AutoCAD, CADian używa rodzimych plików .dwg, dzięki czemu każdy rysunek stworzony w AutoCAD (począwszy od wersji R11,a na R2002 skończywszy), może być otwarty, zmodyfikowany oraz zapisany bez utraty danych. CADian również odczytuje dane z plików AutoCAD 2006. Bywa, że CADian 2006 otwiera rysunki wykonane w starszych wersjach AutoCAD (np. R12) dużo szybciej niż w AutoCAD.

Menu AutoCAD (.MNU) oraz pliki script (.SCR)
CADian obsługuje menu programu AutoCAD (.MNU), okna dialogowe (.DCL), czcionki (.SHX), skrypty (.SCR), a także biblioteki symboli. Zatem bez problemu możesz przenieść środowiska dostosowane do potrzeb użytkownika z AutoCAD do programu CADian, po czym kontynuować pracę w ulubionym środowisku rysowniczym.

Obsługa obiektów ARX (przyszła innowacja)
Obecnie CADian nie obsługuje prawnie chronionego języka obiektów ARX stworzonego przez firmę Autodesk. CADian zapewnia całkowitą obsługę dla AutoLISP, zastrzeżonego języka macro firmy Autodesk, jak również Autodesk Development System (ADS) oraz zastrzeżonego przez firmę Autodesk język programowania. CADian obsługuje także pliki DLL oraz zawiera wersję podglądu VBA.

Wyświetlanie obrazów bitmapowych (opcjonalnie)
Image Enabler w programie CADian 2006 obsługuje pliki stworzonych lub zeskanowanych obrazów w formatach BMP, CALS(cg4, gp4, cal, g4), GIF, JPG, PCX, TIF, TIFF, DAT, HRF, TGA, PNG, RAS, RLC, BIL. Wiele obrazów może być dołączonych do rysunku, dzięki takim funkcjom, jak „detaching”, „reloading” oraz „unloading”. Przez porównanie danych obrazu bitmapowego z danymi wektorowymi generowany jest obraz, a zależności między danymi wektorowymi i bitmapowymi mogą być kontrolowane.

4. Wydajne cechy

Fly-over snapping
Fly-over snapping jest wizulanym środkiem pomocniczym, aby umożliwić tobie ujrzenie i efektywniejsze wykorzystanie z opcji przyczepiania elementów (entity snaps).

Rendering 3D imitujący zdjęcia (opcjonalnie)
CADian pozwala Tobie w prosty sposób tworzyć projekty 3D, za pomocą przyborów do rysowania 3D. Możliwe jest wyświetlenie obrysowanych niewidoczną linią, zacienionych lub w pełni wyrenderowanych wersji stworzonych przez Ciebie trójwymiarowych modeli lub istniejących już bibliotek, za pomocą kliknięcia przyciskiem. Możesz wybrać profesjonalnej jakości opcje wcześniej zdefiniowanych ustawień, do oświetlenia, nałożenia powierzchni materiałów i tła. Za pomocą wymyślnych zdolności śledzenia promieni świetlnych, możesz tworzyć renderowane obrazy 3D, łudząco przypominające rzeczywiste zdjęcia. Opcje te wymagają licencji firmy Lightwork Design.

Obsługa Active X wraz z edycją „in-place”
CADian obsługuje edycję „in-place” obiektów Microsoft, pisanych w programach Microsoft Word oraz Microsoft Excel. Edycja „in-place” umożliwia Tobie dzielenie się danymi z innymi użytkownikami i programami.

Rysunki wykonane w programie CADian umieszczać można w dokumentach Microsoft Word lub Excel i mogą zawierać dokumenty Word lub Excel. Co więcej, podwójne kliknięcie umożliwia edycję danych.

Drawing Explorer służy do zarządzania warstwami, blokami, typami linii itp.
CADian Explorer (CADian 2006) ma podobny interfejs, jaki został wykorzystany w Windows Explorer. Dzięki temu, użytkownicy programu mogą odnaleźć warstwy, bloki, typy linii, style tekstu, bloki, okna podglądu, koordynatory (UCS) itd. rysunku i zarządzać nimi w prosty sposób. Dzięki temu niezbędne elementy z otwartych rysunków mogą być kopiowane lub przesuwane do innego obrazka, lub po prostu usunięte.

Podgląd bloku graficznego
Jeżeli otwarty rysunek posiada bloki, CADian Explorer pokazuje kształty bloków i wskazuje, ile bloków jest umieszczonych na rysunku. W ten sposób użytkownicy programu mogą wykonywać niezwykle precyzyjne rysunki.

Praca z wykorzystaniem wielu otwartych rysunków (MDI)
Program CADian może otworzyć nieograniczoną ilość rysunków w indywidulanej sesji wykorzystując w tym celu małą część pojemności pamięci. Wybierając plik w oknie dialogowym przez wskazanie na [File]=> [Open], lub przeciągając plik rysunku do aplikacji CADian, możliwa jest równoczesna praca w kilku otwartych projektach rysunków, dzięki czemu projektowanie staje się bardziej efektywne. W dodatku możliwe jest kopiowanie, wycinanie i wklejanie elementów rysunków z otwartych plików.

Podgląd w czasie rzeczywistym projektu & Zoom
Praca w programie CADian pozwala użytkownikowi na korzystanie z opcji podglądu w czasie rzeczywistym oraz wykorzystanie funkcji Zoom. Taka funkcjonalność programu pozwala na efektywniejsze i prostsze nawigowanie i oglądanie plików rysunków .DWG.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy pozwala na edycję właściwości wielu wybranych elementów W programie CADian możliwe jest modyfikowanie właściwości więcej niż jednego elementu tworzonego projektu w tym samym czasie. Przykładowo - możesz użyć polecenia „Entrop”, aby wybrać wszystkie elementy poszczególnej warstwy, a następnie skorzystać z okna tekstowego warstwy (Layer text box), aby przenieść zaznaczone elementy do innej warstwy. Można też zmienić kolor wszystkich elementów na inny.

Zapisywanie skryptów
Funkcja script działa podobnie jak funkcja macro w programie Word, zapamiętując, a następnie naśladując wykonywane przez ciebie operacje, nazwy wpisywanych poleceń, opcje i współrzędne. CADian w pełni obsługuje funkcje script. CADian odczytuje i zapisuje pliki skryptu (.SCR), które działają również w programie AutoCAD. Zaletą programu CADian jest fakt, że obsługuje on wiele ulepszonych funkcji script, w znaczący sposób poprawiając:

* Opcja automatycznego łączenia (automatic launch): Podwójne kliknięcie na plik skryptu (.SCR) w Wndows Explorer natychmiast otwiera CADian i uruchamia sktypt.
* Zapis skryptu: Użyj opcji zapisywania skryptów, która automatycznie zapamiętuje wykonywane przez Ciebie operacje - naciskane klawisze i ruchy myszki, a także kolejność wybieranych menu, przycisków narzędzie oraz wskazanych elementów na ekranie. Aby dokonać podglądu skryptu wystarczy ją uruchomić (Play)
* Funkcję rozszerzania skryptu: Użyj jej aby dodać nowe skrypty do już istniejących.
* Zaawansowane komendy skryptu: Komendy w programie CADian zawierają funkcję Rescript, która zatrzymuje uruchomiony skrypt.

Nieograniczona funkcja Cofanie i Ponów wpisywanie
Teraz możesz wypróbować wszystkie pomysły, jakie przychodzą Tobie do głowy. W programie CADian dostępna jest nieograniczona funkcja Edycji - Cofania i Ponownego wpisywania, dzięki czemu możliwe jest Cofanie i Ponowne wpisywanie wszystkich operacji (w przeciwieństwie do programu AutoCAD, w którym możliwa jest nieograniczona funkcja cofania, jednak ponowić można tylko ostatnią operację).

Visual Basic for Applications (VBA) (opcjonalnie, standardowa jest funkcja COM)
Program CADian 2000 zawiera pełną implementację Microsoft Visual Basic, edycję aplikacji (VBA), środowisko rozwoju, które ułatwia tworzenie i przeprowadzenie aplikacji Visual Basic.

Wizualne dostosowanie do wymagań użytkownika
Program CADian obsługuje menu programu AutoCAD (.MNU), okna dialogowe (.DCL), czcionki (.SHX), skrypty (.SCR) oraz biblioteki symboli, dzięki czemu możliwe jest sprawne przenoszenie środowisk dostosowanych do potrzeb użytkownika z programu AutoCAD do programu CADian i dalsze kontynuowanie pracy w ulubionym przez siebie środowisku. Możliwe jest przedefiniowanie menu, klawiszy funkcyjnych oraz nazw zastępczych komend programu CADian, przez zwyczajne kliknięcie myszką lub wykorzystanie jednego z przycisków narzędziowych.

TABELA
5. Porównanie programów CADian 2006 i AutoCAD R2006 oraz AutoCAD R14
AutoCAD Compatibility
Features CADian 2004 AutoCAD 2004 AutoCAD R14
Native DWG format (R14/2002). (Not yet - R2004) Yes Yes Yes
Support for AutoCAD command line Yes Yes Yes
AutoCAD 3D surface commands Yes Yes Yes
AutoLISP support (including .DCL) Yes Yes Yes
Autodesk Development System (ADS) support Yes Yes Yes
Object ARX support No Yes Yes
AutoCAD menu (.MNU) and script (.SCR) files Yes Yes Yes
True Type font support Yes Yes Yes
Digitizer Support Yes Yes Yes
ACIS 3D solid modeling Yes Yes Yes
Raster image display Yes Yes Yes

Zaawansowane cechy
Features CADian 2004 AutoCAD 2004 AutoCAD R14
Multiple open documents Yes Yes No
Drawing Explorer for managing layers, blocks, linetypes ++ Yes Yes No
Graphical block preview Yes Yes No
ActiveX support for in-place editing Yes Yes No
Visual Basic for Applications (VBA) Yes Yes Yes
Photorealistic 3-D rendeing Yes Yes Yes
Script recorder Yes No No
Real Time Pan & Zoom Yes Yes Yes
Visual menu customization Yes Yes No
Right-mouse click to edit properties Yes Yes No
Unlimited undo/redo Yes/Yes Yes/Yes Yes/No
System requirements
(min RAM/HD space for full installation) 128Mb(256Mb)
100Mb 128Mb(256Mb)
100Mb 64Mb
200Mb

Wymagania systemowe
Microsoft Windows 95/98/2000 lub Windows NT 4.0 [Zalecany: Win 2000 or XP]
Pentium MMX 200 lub szybszy
64MB pamięci lub większa [Zalecana : 256MB]
Napęd CD ROM (tylko do instalacji)

* Program występuje w angielskiej wersji językowej
Cena 1746.31 zł. (netto 1431.4 zł. + 22 % VAT)

Dodaj do koszyka


Wersja do druku
Poleć produkt znajomemu!

Powrót

Grawerka CNC Frezarka CNC Grawer Engraving machines Frezarki Laser Nd:yag Qigong Natrysk poliuretanu Kamery termowizyjne Kamera termowizyjna Skaner 3D Roland EGX Roland MDX Tabliczki znamionowe Modelowanie 3D znakowanie laserowe Odciąg do lasera Znakowanie specjalne Produkcja naklejek znakowanie laserowe znakowanie laserowe qigong taichi kungfu